Äriõiguse teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

1.8. Äriregistri andmete õigsuse tagamise võimalused

Mikk Põld

Äriregistri andmed peaksid olema õiged ja ajakohased. Äriregistri avaliku usaldatavuse põhimõtte tõttu eeldatakse äriregistri kannete õigsust, välja arvatud siis, kui isik teadis või pidi teadma kande ebaõigsusest (äriseadustik – ÄS § 34 lg 2). See põhimõte peaks motiveerima ettevõtjaid esitama registrile õiged ja ajakohased andmed, et vältida heausksete kolmandate isikute õigust tugineda valedele andmetele. Pea...