Äriõigus. Näidised ja kommentaarid

Õigusuudis

Detsembrikuu Õigusuudiste teemad: 

 • 2018. aasta jaanuarist on börsitehinguid tegevatel ettevõtetel vaja LEI-koodi
 • Jaanuaris jõustub töötajale tervist edendava tegevuse maksuvaba hüvitamist lubav regulatsioon
 • Aktsionäril on õigus nõuda dividendi jaotamata jätmise ja kasumi pahatahtliku kõrvalejuhtimisega tekitatud kahju hüvitamist

 

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, detsembri Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK juhtivpartner Aare Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Äriõiguse teabevara uus täiendus on veebis juba olemas.

Seekord lisandusid järgmised peatükid:

 • ptk 4.2.4. Hääleõiguse piiramine
 • ptk 4.2.8.2. Tühine osanike otsus
 • ptk 4.3.12. Juhatuse hoolsuskohustus
 • ptk 4.3.23. Juhatuse liikme tasu
Teabevara uuendus

Osaniku hääleõiguse piiramist reguleerib ÄS§ 177. Osaniku hääleõigust on vaja piirata, kui võib tekkida osaniku ja osaühingu huvide konflikt. Osanikud peavad osaühingu kohta otsuseid tehes lähtuma eelkõige osaühingu huvidest, mitte oma isiklikest või mõne enda kontrollitava äriühingu huvidest. Hääleõiguse piiramisest lähemalt peatükis 4.2.4.

Teabevara uuendus

Osanike otsuse tühisuse üldised alused on sätestatud TsÜS-i § 38 lõikes 2. TsÜS-i § 38 sätestatud aluseid on äriseadustikus täpsustatud ning osanike otsuse tühisuse tuvastamisel tuleks seetõttu tugineda viimasele. Osanike otsuse tühisusest saab lugeda teabevara värskest peatükist 4.2.8.2.

Õigusuudis

Teemad:

 • 2017. aasta 1. novembrist jõustusid ühistranspordiseaduse muudatused
 • 2018. aasta 1. jaanuarist jõustub ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seadus
 • Sisendkäibemaksu deklareerimine maksupettusena

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, novembri Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK vandeadvokaat Tanel Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Õigusuudis

Teemad:

 • Töövaidluste lahendamise võimalused muutuvad paindlikumaks
 • Maksuhaldurit tuleb teavitada aktsionärile või osanikule antavatest laenudest
 • Äriühing võib nõuda temaga konkureeriva mittetulundusühingu sundlõpetamist

 

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, oktoobri Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner ja vandeadvokaat Allar Aru.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.
 

Teabevara uuendus

ÄS paragrahvi 1801 kohaselt määratakse juhatuse liikmele makstava tasu suurus ja maksmise kord osanike otsusega, nõukogu olemasolul aga nõukogu otsusega. Tasu suurus võib seega esmajuhul olla kindlaks määratud vastavasisulise nõukogu või osanike otsusega. Samuti võib tasu suurus olla kindlaks määratud juhatuse liikmega sõlmitavas juhatuse liikme lepingus. Viimasel juhul peavad lepingu sõlmimise, lepingu tingimused ja lepingu sõlmimiseks osaühingut esindama õigustatud isiku kindlaks määrama osanikud, nõukogu olemasolu korral aga nõukogu oma vastavasisulise otsusega. Juhatuse liikme tasust saab lähemalt lugeda siit.

Teabevara uuendus

Juhatuse liikme õigussuhe osaühinguga sarnaneb käsunduslepinguga sarnase õigussuhtega, seetõttu on üldise hoolsuskohustuse definitsioonina võimalik tugineda ka VÕS-i § 620, mille kohaselt peab käsundisaaja (juhatuse liige) täitma ülesandeid oma teadmiste ja võimete kohaselt käsundiandja jaoks parima kasuga ning ära hoidma kahju tekkimise käsundiandja varale. Teisisõnu on tegu parimal viisil ja heas usus juriidilise isiku huvides tegutsemise kohustusega. Juhatuse liikme puhul on tegu majandus- ja kutsetegevuses tegutseva käsundisaajaga, seetõttu on juhtorgani liige VÕS-i § 620 lõike 2 kohaselt kohustatud tegutsema üldiselt tunnustatud kutseoskuste tasemel. Teemast saab lähemalt lugeda siit.

2017. aasta sügisest koostab äriõiguse teabevara advokaadibüroo Jesse & Kalaus. Peatoimetaja on Piret Jesse.

Teabevara uuendus

Uuendasime oma tootemarki ja viisime selle vastavusse toote praeguse sisuga. Käsiraamatud alustasid paberväljaandena, mida pikka aega toetas käsiraamatute veeb. Nüüdseks on esikohale tõusnud digitaalne sisu ja võimalused, mida see pakub, seetõttu leidsime, et on aeg muuta ka tootemarki. Edaspidi saate tellitud käsiraamatut kasutada teabevara nime all teabevara.ee.

Oleme aasta jooksul oma digiplatvormi mitmel moel täiendanud. Kui te pole ehk veel kõiki uusi võimalusi märganud, siis vaadake ja proovige järele:

 • Lemmikud – kui klõpsate avatud peatüki päises paremal asuvale tähekesele, lisate selle peatüki oma lemmikutesse. Lemmikuid vaadata, avada, sorteerida ja kustutada saate, kui valite tähekese vasakul asuvast menüüst.
 • PDF-i allalaadimine. Saate peatüki omale arvutisse salvestada pdf-failina, kui klõpsate ülal paremal PDF-i ikoonile.
 • Hinnake peatükki klõpsates peatüki kohal asuvale meeldib/ei meeldi ikoonile ja soovi korral saatke toimetajale ka oma kommentaar.
 • Otsing – otsingu abil leiate sisust kiiresti vajamineva. Tulemusi näidatakse avatud teabevara, kõikide teabevarade ja nõuandekeskuse kohta. Otsida võib ka mitut sõna.

Soovime teile meeldivat kasutuskogemust!

Õigusuudis

Teemad:

 • Muutub sõidukilt erisoodustuse arvestamise, parkimistasu hüvitamise ja töötaja transpordiga seotud maksustamise kord
 • Jõustus riigihangete regulatsiooni reform
 • Äriühingud peavad teavitama äriregistrit tegelikust kasusaajast
 • Raamatupidamise aastaaruande kohustusliku auditi lepingu tähtaeg pikeneb

 

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, septembri Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner ja vandeadvokaat Tanel Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.