Otsi kõigist teabevaradest

Vaadake, kas teabevaras leidub vastus teie küsimusele.

Teabevara – nutiajastu tööriist

Äripäeva teabekeskus on ainulaadne eesti- ja venekeelse erialase info platvorm, kuhu kogutud teave on praktiline, ajakohane, hästi struktureeritud ja lihtsalt kasutatav. 

Kui Teil on erialane küsimus, siis suure tõenäosusega leiate siit sobiva vastuse. Äripäeva teabekeskuses saavad kokku Eesti parimad eksperdid 19 valdkonnast ja nende kolleegid, kes otsivad selget ja usaldusväärset infot.

Miks on Äripäeva teabevara parim infoallikas?

  • Meie autorid on kogenud asjatundjad,  kes teavad, mida praktikutel tegelikult vaja on
  • Teabevara kasutamine on sama lihtne ja kiire kui internetiotsing
  • Info on ajakohane ning vaba liigsest mürast ja reklaamist
  • Äripäev annab sisule usalduse garantii
  • Nõuandekeskuses saate esitada ekspertidele lisaküsimusi.

Teabekeskus on Äripäeva kvaliteedigarantiiga professionaalse info platvorm. 20 tegutsemisaastat ja klientide lojaalsus tagavad usaldusväärse teabe. 

Küsi nõu

21.05.2018 Teenuse maksud Saksamaal
19.05.2018 Ehitise kasutamise otstarvetest

Vastas: tuulikkilaessontere! Elamu kõrvalhoone on samuti mitteelamu, kuid v...

19.05.2018 Ehitusteatis vs ehitusluba

Vastas: tuulikkilaessontere! Ehitusteatise või-loa nõude üle otsustamisel v...

18.05.2018 Ettemaksuarve käibemaks

Uudised

Teabevara uuendus: Koolitus ja arendus

Eesti keeles on sõnal „konflikt” väga tõsine, isegi raske varjund ja see sisaldab tõsist suhtumist: konflikti on parem ennetada, vältida vms. Tegelikkuses on konfliktid sageli edasiviiv jõud. Nad muutuvad arenguressursiks kohe, kui neisse niimoodi suhtuda.

Konfliktse suhte juhtimisest kirjutab peatükis 10.6.2. coach, superviisor, gestaltpsühhoterapeut ja koolitaja Merit Lage.

Teabevara uuendus: Juhiabi

GDPR-i rikkumine on väga lihtne. Selleks piisab ainult ühest valest kõnest või e-kirjast. Süüdlaseks jäämine on samuti lihtne, sest süütuse presumptsioon ei kehti. GDPR-i rikkumise eest võib trahvisumma ulatuda kuni 20 000 000 euroni või kuni 4% aastakäibest olenevalt sellest, kumb on suurem. Trahve saavad välja anda kõigi EL-i liikmesriikide (28) andmekaitseasutused ja kohtud.

Begin OÜ Baltikumi regioonijuht Vladimir Jelov toob peatükis 2.13 välja kaksteist sammu, mille iga organisatsioon peaks ühel või teisel kujul GDPR-i ettevalmistuse protsessi käigus läbima.

 

Teabevara uuendus: Maksud

KMS-i § 411 kehtestab siseriiklikult kohalduva käibe­maksustamise erikorra, mille kohaselt kahe Eestis käibemaksukohustuslasena registreeritud isiku vaheline tehing maksustatakse pöördmaksustamise kaudu.
Erikorra alla kuuluvad teatud tehingud kinnisasjade, metallijäätmete, väärismetalli ja metalltoodetega.
Selle erikorra rakendamine on kohustuslik. Lähemalt kirjutame selles maikuus ilmunud peatükis 7.1.2.5 Kinnisasjade, metallijäätmete ja, väärismetalli ja metalltoodete maksustamise erikord.

Samuti on äsja ilmunud täiendatud töötamise registri peatükk ja täiesti uue peatükina 7.1.8.4. Käibemaksusoodustused välisesindustele, diplomaatidele, rahvusvahelistele organisatsioonidele, ELi institutsioonidele ja välisriigi relvajõududele.

Teabevara uuendus: Juht

2018. aasta 25. mai on erakordse tähtsusega päev kõigile isikuandmete kaitse huvilistele, sest just sel päeval hakatakse kohaldama uut isikuandmete kaitse üldmäärust ingliskeelse lühendiga GDPR (General Data Protection Regulation). Nimetatud regulatsioon kohaldub kõigile, kes isikuandmeid ühel või teisel moel töötlevad – st teevad mingeid toiminguid isikuandmetega, nagu näiteks nimi, e-posti aadress, telefoninumber, aadress või eelistused teatud teenuse kasutamisel. Sellisteks toiminguteks võivad olla isikuandmete andmebaasis hoidmine või andmebaasi isikuandmete suhtes päringute tegemine, kliendile e-kirja saatmine, tema isikuandmete lugemine või muutmine või mis tahes muud toimingud, mida isikuandmetega on võimalik läbi viia. 

Isikuandmete kaitse valdkonna muudatustest kirjutab uues peatükis 4.1.9. andmekaitseekspert Kärt Salumaa. 

Teabevara uuendus: Raamatupidamine

Täitemenetluses muutusid sissetuleku osa arvestamise nõuded. Muudatuste mõjust annab peatükis 3.1.7.1. „Täitemenetluse ja nõuete arvestuse muudatused” ülevaate advokaadibüroo Alterna vandeadvokaat Epp Lumiste.