Otsi kõigist teabevaradest

Vaadake, kas teabevaras leidub vastus teie küsimusele.

Teabevara – nutiajastu tööriist

Äripäeva teabekeskus on ainulaadne eesti- ja venekeelse erialase info platvorm, kuhu kogutud teave on praktiline, ajakohane, hästi struktureeritud ja lihtsalt kasutatav. 

Kui Teil on erialane küsimus, siis suure tõenäosusega leiate siit sobiva vastuse. Äripäeva teabekeskuses saavad kokku Eesti parimad eksperdid 19 valdkonnast ja nende kolleegid, kes otsivad selget ja usaldusväärset infot.

Miks on Äripäeva teabevara parim infoallikas?

  • Meie autorid on kogenud asjatundjad,  kes teavad, mida praktikutel tegelikult vaja on
  • Teabevara kasutamine on sama lihtne ja kiire kui internetiotsing
  • Info on ajakohane ning vaba liigsest mürast ja reklaamist
  • Äripäev annab sisule usalduse garantii
  • Nõuandekeskuses saate esitada ekspertidele lisaküsimusi.

Teabekeskus on Äripäeva kvaliteedigarantiiga professionaalse info platvorm. 20 tegutsemisaastat ja klientide lojaalsus tagavad usaldusväärse teabe. 

Küsi nõu

20.04.2018 osalusoptsioonide maksuvabastus
20.04.2018 Käibemaksuta või ei ?

Vastas: kpmgbalticsTere! Vastavalt Käibemaksuseaduse § 10 lõige 4 punkt...

19.04.2018 INF14 osa4
19.04.2018 Tööleping

Vastas: Kristi SildTere, Kui on tõendatud, et töötaja tervis ei võimalda t...

Uudised

Teabevara uuendus: IT juhtimine

Euroopa Parlamendi heaks kiidetud isikuandmete kaitse üldmäärus (GDPR – general data protection regulation) jõustus 24. mail 2016 ja seda hakatakse kohaldama pärast kaheaastast üleminekuaega ehk alates 25. maist 2018. Määrus asendab seni kehtinud andmekaitsedirektiivi ja on ühtlasi otsekohalduv, mis tähendab, et määrus hakkab asendama mh seni kehtinud Eesti isikuandmete kaitse seadust. Olulisematest muudatustest saate lugeda peatükist 11.4.1.

Teabevara uuendus: Tööõigus

Kui tööandja kasutab sõiduautot ainult ettevõtluses, on tal õigus arvata selle sõiduauto soetamisel ja ka sellise sõiduauto tarbeks soetatavate kaupade ja teenuste sisendkäibemaks maha 100% ulatuses.

Erandi kohaldamisest tuleb teavitada maksu- ja tolliametit käibemaksudeklaratsioonis. 

Erandi kohaldamise eelduseks on, et sõiduauto kasutusotstarve ei muutu järjest vähemalt kahe aasta jooksul selle soetamisest arvates. Kahe aasta reegel ei kehti müügiks soetatud sõiduautodele.

Lähemalt peatükis 12.2.2.4.

Teabevara uuendus: Lepingud

Tasuta kasutamise lepingu olemuslik tunnus on kasutusõiguse andmine vastutasuta. Selles osas on tegemist põhimõtteliselt erineva regulatsiooniga tasulistest kasutuslepingutest, nagu näiteks üürileping, mis eeldab kasutamise eest vastutasu ehk üüri. Lähemalt tasuta kasutamise lepingu eripäradest uues peatükis 2.2.

Peatükis 2.2.1 on Teie käsutuses tasuta kasutamise lepingu näidis koos kommentaaridega, sama lepingu põhja saate alla laadida ja vastavalt oma vajadusele kohandada.

Teabevara uuendus: Juht

Õppiv organisatsioon kõlab ilmselt tuttava kujundina. Õppimise ja arengu väärtustajana lihtsalt ei saa eksida – see on moes ja see on mõistlik. Samas võib õppimisele fookuse seadmine jääda sõnakõlksuks. Kuidas mõelda õppimisest ja arengust nii, et sellest oleks kasu? Mis on õppimisest mõtlemisel oluline?

Lugege lähemalt Grete Arro ja Kati Ausi kirjutatud peatükis 8.14.

Teabevara uuendus: Raamatupidamine

 

Uuendatud on peatükki 3.1.5.3. Isikliku sõiduauto kasutamise kulude hüvitamine.

Kui töötaja, juht- või kontrollorgani liige kasutab isiklikku sõiduautot töö- või ametiülesannete täitmisel, on tööandjal auto kasutamise eest tasumiseks kaks võimalust:

  • sõiduauto rent,
  • sõiduauto kasutamise kulude hüvitamine.

Maksuvabastuseks ei nõuta hüvitise saaja omandiõigust sõiduautole, piisab kasutusõigusest. Oluline on, et sõiduauto ei ole tööandja omanduses.