Otsi kõigist teabevaradest

Vaadake, kas teabevaras leidub vastus teie küsimusele.

Teabevara – nutiajastu tööriist

Äripäeva teabekeskus on ainulaadne eesti- ja venekeelse erialase info platvorm, kuhu kogutud teave on praktiline, ajakohane, hästi struktureeritud ja lihtsalt kasutatav. 

Kui Teil on erialane küsimus, siis suure tõenäosusega leiate siit sobiva vastuse. Äripäeva teabekeskuses saavad kokku Eesti parimad eksperdid 19 valdkonnast ja nende kolleegid, kes otsivad selget ja usaldusväärset infot.

Miks on Äripäeva teabevara parim infoallikas?

 • Meie autorid on kogenud asjatundjad,  kes teavad, mida praktikutel tegelikult vaja on
 • Teabevara kasutamine on sama lihtne ja kiire kui internetiotsing
 • Info on ajakohane ning vaba liigsest mürast ja reklaamist
 • Äripäev annab sisule usalduse garantii
 • Nõuandekeskuses saate esitada ekspertidele lisaküsimusi.

Teabekeskus on Äripäeva kvaliteedigarantiiga professionaalse info platvorm. 20 tegutsemisaastat ja klientide lojaalsus tagavad usaldusväärse teabe. 

Küsi nõu

21.02.2018 Ettevõtte osa ost.
21.02.2018 Ehitise audit
21.02.2018 Koolituskulud
20.02.2018 Ettevõtte juhatuse liikme isapuhkus

Vastas: kpmgbalticsTere! Isapuhkuse kui ka lapsehoolduspuhkuse võtmise ...

Uudised

Teabevara uuendus

Kehtiv RHS sätestas pakkujatele esitatavate nõuete osas uue regulatsiooni ja enam ei saa esitada kvalifitseerimisel pakkujatele samaseid nõudeid varasemalt kehtinud riigihangete seadusega.

Üheks suureks erinevuseks on majandustegevuse registri (MTR) kannetega seonduvad nõuded. Nimelt ei ole alates 1.09.2017 võimalik enam MTR registreeringuid nõuda pakkujate kvalifitseerimisel. Kui hankija soovib MTR-i registreeringuid nõuda, siis peab ta esitama pakkumuse vastavuse nõude või hankelepingu täitmise nõude.

Lähemalt peatükis 8.2.4.

Teabevara uuendus

Selle aasta esimesel jaanuaril jõustus tulumaksuseaduse säte (§ 502), mille kohaselt on residendist äriühing kohustatud maksma tulumaksu äriühingu aktsionärile, osanikule või liikmele antud laenult, kui tehingu asjaolud viitavad, et tegemist võib olla varjatud kasumieraldisega. Sellest räägime äsja uuendatud ilmunud peatükis 5.2.4 Varjatud kasumieraldiste maksustamine.

 

Samuti viisime värskete nõuetega kooskõlla järgmised peatükid:

Valdkonna uudis

Teabevara uuendus
Personaliuuringu tegemine samm-sammult:
 1. Teadke, millist uuringut on vaja.
 2. Mõelge läbi ajaplaan.
 3. Koostage küsimused või otsige nende koostamisel abi spetsialistidelt.
 4. Teavitage töötajaid uuringu eesmärgist ja protsessist.
 5. Koguge andmed kokku.
 6. Analüüsige tulemusi ja tehke järeldused.
 7. Võtke vastu vajalikud otsused ja plaanige selleks vajalik tegevus.
 8. Andke tulemused töötajatele teada.

Kõigest lähemalt lugege peatükist 8.8. Personaliuuringud. Autor: Hanna Jõgi, PersonaliDisain OÜ konsultant ja coach.

Teabevara uuendus

Uues peatükis 7.6. ICO-d ehk krüptožetoonide esmapakkumised käsitleme kõige moodsamat kapitali hankimise viisi – ICO-sid ehk krüptožetoonide esmapakkumisi.

Krüptožetoonide esmapakkumine (ingl initial coin offering, ICO) on alustavate ettevõtete rahastamise viis. Seda on võimalik kasutada idufirmades, mille ärimudelis saab mingil viisil rakendada plokiahelat (ingl blockchain) ja plokiahelal põhinevat krüptoraha.