Otsi kõigist teabevaradest

Vaadake, kas teabevaras leidub vastus teie küsimusele.

Teabevara – nutiajastu tööriist

Äripäeva teabekeskus on ainulaadne eesti- ja venekeelse erialase info platvorm, kuhu kogutud teave on praktiline, ajakohane, hästi struktureeritud ja lihtsalt kasutatav. 

Kui Teil on erialane küsimus, siis suure tõenäosusega leiate siit sobiva vastuse. Äripäeva teabekeskuses saavad kokku Eesti parimad eksperdid 19 valdkonnast ja nende kolleegid, kes otsivad selget ja usaldusväärset infot.

Miks on Äripäeva teabevara parim infoallikas?

  • Meie autorid on kogenud asjatundjad,  kes teavad, mida praktikutel tegelikult vaja on
  • Teabevara kasutamine on sama lihtne ja kiire kui internetiotsing
  • Info on ajakohane ning vaba liigsest mürast ja reklaamist
  • Äripäev annab sisule usalduse garantii
  • Nõuandekeskuses saate esitada ekspertidele lisaküsimusi.

Teabekeskus on Äripäeva kvaliteedigarantiiga professionaalse info platvorm. 20 tegutsemisaastat ja klientide lojaalsus tagavad usaldusväärse teabe. 

Küsi nõu

21.03.2018 Registreerimata aktsiakapital
21.03.2018 antud laenult tasutud tulumaksu...
21.03.2018 dividendide tulumaks 2019 ja 2020 aastal
20.03.2018 värbamisprotsessis tekkivad võimalikud...

Uudised

Teabevara uuendus

 

Uuendatud peatükis 9.5.5 on käsitletud vastutustundliku ettevõtluse teemat.

Järjest rohkem on hakatud tähelepanu pöörama ettevõtete majanduslikule, sotsiaalsele ja keskkonnamõjule. Sellist lähenemist on hakatud kutsuma ühiskondlikuks vastutuseks ehk vastutustundlikuks ettevõtluseks. On ilmselge, et ettevõtete tegevuse mõju on suurenenud nii tehnoloogiate keerukuse kui ka globaliseerumise tõttu. Seepärast pannakse erilist rõhku ka ettevõtte vastutusele oma tegevuse eest, mis hõlmab nii ettevõtte kaastöölisi ja osanikke ehk majanduslikku heaolu, kui ka mõju looduskeskkonnale ning ühiskonda tervikuna ehk sotsiaalset kapitali.

Teabevara uuendus

 

Uues peatükis 11.4. Andmekaitsemääruse muudatused on selgitatud, mida uus andmekaitsemäärus endaga täiendavalt kaasa toob ja mida edaspidi isikuandmeid töödeldes silmas peaks pidama. 

Peamise täiendusena toob andmekaitsemäärus ettevõtete jaoks kaasa tõendamiskohustuse, mis tähendab seda, et andmekaitsemääruse nõuetega vastavust on vaja dokumentaalselt tõestada. 

Teabevara uuendus

 

Uues peatükis 4.8 on majandusajakirjanik Villu Zirnask käsitlenud soorituse ja tulemuslikkuse võtmenäitajate teemat.

Paljud ettevõtted ja asutused arvutavad enda kohta väga mitmesuguseid näitajaid. Kiputakse mõõtma kõike, mida on lihtne loendada, kuid hiljem ei osata kogutud infoga midagi peale hakata.

Juhtimisnõustaja David Parmenter liigitab näitajad tulemuslikkuse võtmenäitajateks ja soorituse võtmenäitajateks. Parmenteri arvates võiks mõlemaid võtmenäitajaid olla organisatsioonil kuni kümme.

Teabevara uuendus

Peatükist 10.8. Dokumentide arhiveerimise regulatsioon leiate aktuaalse loetelu ettevõtte tegevuse käigus loodavatest ja kasutatavatest dokumentidest ning nende säilitamisest. Lisatud on viited õigusaktidele, millest tuleneb vastava dokumendi säilitamistähtaeg.

11. peatükis alustasime koolitusega seotud dokumentide avaldamist. Nüüd on Teie käsutuses koolitusplaani, koolituse taotluse ja koolituspoliitika vorm. Dokumendid saate samas ka oma arvutisse laadida ja kohe kasutada.

 

Teabevara uuendus

Itaalia on majandusliku potentsiaali poolest maailma arenenud tööstusriikide esireas ning WTO, G8, Euroopa Liidu ja OECD liige. Alates 2002. aastast on Itaalias käibel euro. Itaalia on eurotsooni kolmas suurim tootja, eksportija ja importija, aga olenemata suurest ärimahust on Itaalial ka üks suurem avalik laenuprotsent ning maksudest kõrvale hiilivad erafirmad on teinud Itaalia majanduse haavatavaks. Itaalia turust ja selle võimalustest saate pikemalt lugeda peatükist 10.13.