Tootmise juhtimise teabevara

6. Protsesside juhtimine

Protsesside juhtimine (ingl manage­ment of processes) on meetod, mille abil juhtida, tõhustada ja parendada üksikuid protsesse. Sageli alustatakse ettevõtetes protsessijuhtimise raken­damist üksikute protsesside detailse kirjeldamisega ehk liigutakse üksikult üldisele.

Protsessijuhtimine ehk protsessipõhine juhtimine (ingl process management, management by process) on organisatsiooni kui seotud protsesside süsteemi juhtimine. Eesmärk on parendada nii äritegevuse tulemusi kui ka protsessi toimivust.