Tootmise juhtimise teabevara

4. Personali juhtimine

Töökorralduse kujundamise üks eesmärk on tootlikkuse suurendamine. Seda on mõistlik alustada tõhusamate töövõtete rakendamisest, sest enamasti ei kaasne sellega täiendavaid kulusid. Tihti jõutakse töökorralduse sihipärase ümberkujundamisega tulemuseni, mille puhul suudetakse tootmises teha ära suurem hulk tööd väiksema arvu inimestega.