Tootmise juhtimise teabevara

7. Eesti tööstuse eripära – juhtumikirjeldused ja uuringud

Selles peatükis saab lugeda Eesti ettevõtete näitel erinevate meetodite rakendamisest tootmise juhtimise tõhustamiseks.

...