Tööõiguse teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

12.1.7. Maksulepingud

Maksulepingud on kahe riigi vahel sõlmitud lepingud, mis sätestavad piirid, mille ulatuses kumbki riik võib teise riigi residendi tulu maksustada. Muu hulgas kehtestavad maksulepingud reeglid topeltmaksustamise vältimiseks. Palga maksustamist reguleerib maksulepingutes üldjuhul artikkel 15 ja juhtorgani liikme tasu maksustamist artikkel 16. Eesti sõlmitud maksulepingud ei alanda viidatud tulude puhul tulumaksu­määra, vaid määravad, millisel riigil on õigus nimetatud tasusid tulumaks...