Tööõiguse teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

10.2. Kolmandate riikide kodanikud

Erinevalt Euroopa Liidu kodanikest on kolmandate riikide kodanike Eestis töötamine oluliselt piiratum ning põhjalikult reguleeritud. Kolmanda riigi kodanikuna käsitletakse siinkohal isikut, kes ei ole Euroopa Liidu liikmesriigi, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi ega Šveitsi Konföderatsiooni kodanik (edaspidi välismaalane). Samuti jääb välismaalase määratluse alt välja isik, kes on küll kolmanda riigi kodanik, kuid kes on Euroopa Liidu kodaniku perekonnaliige ELKS-i § 3 mõttes.