Tööõiguse teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad
Tutvustus

14.19. Erivajadustega inimeste kaasamine töösse ja õppimisse

Üks suuremaid takistusi, mis on vähenenud töövõimega inimeste koolitamises ja digiõppes viimase pooleteise aastaga eriti teravalt esile kerkinud, on töötajate erinev digikirjaoskuse tase. Saates tulebki juttu sellest, kuidas kaasata erivajadustega inimesi paremini töösse, töökohal õppimisse, koolitamisse ja digiõppesse. Külas on ...