Tööõiguse teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

12.1.5. Erisused välismaalastest töötajatele

Eesti tööandja palgatud ja Eestis tööülesandeid täitva välismaalase palgalt tuleb üldiselt arvestada samad maksud ja maksed mis Eesti töötaja puhul. Deklareerimisel tuleb tähelepanu pöörata isiku residentsusele. Residendist töötaja palgamaksud deklareeritakse maksudeklaratsiooni vormi TSD lisas 1, mitteresidendi palga­maksud lisas 2.

Mitteresidentide deklaratsioonis tuleb märkida registreerimiskood (Eesti isikukood või selle puudumisel...