Tööõiguse teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

10.3. Eestisse lähetatud töötajate töötingimused

Eestis reguleerib Euroopa Liidu liikmesriigist, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigist ja Šveitsi Konföderatsioonist lähetatud töötajate õigusi Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seadus (edaspidi ELTTS). Muudest EL-i liikmesriikidest lähetatud töötajate ühtne ja võrdne reguleerimine on oluline eelkõige teenuste vaba liikumise kontekstis, kuivõrd ühe peamise aspektina on sellega seotud just tööjõu vaba liikumine. Töötajate vaba liikumine aitab seega edendada Euroopa majandust terviku...