Tööõiguse teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

12.1. Töötasu maksustamine

Tööandja peab töötasu maksmisel täitma maksukohustused: pidama kinni tulumaksu ja töötaja töötuskindlustusmakse ning tasuma sotsiaalmaksu ja tööandja töötuskindlustusmakse. Kui töötaja on liitunud kogumispensionisüsteemiga, tuleb töötasult kinni pidada ka kogumispensionimakse.

Maksustamisperiood on kalendrikuu. Maksud ja maksed tuleb deklareerida maksu­deklaratsiooni vormil TSD väljamakse tegemise kuule järgneva kuu kümnendaks kuupäevaks. Samaks ajak...