Maksuteabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

7.3.7. Volitatud ettevõtja staatus

Liidu territooriumil asutatud ettevõtetel on võimalik taotleda volitatud ettevõtja (ingl AEO – authorized economic operator) staatust. Selline ettevõtja on tollitoimingutes usaldusväärne partner ja talle laienevad mitmed tollialased soodustused kogu Euroopa Liidus. Neist olulisim on tollikontrollide vajaduse ja füüsiliste kontrollide arvu vähenemine, sest toll ei kontrolli uuesti kriteeriume, mida kontrolliti juba lihtsustusi kasutava volitatud ettevõtja staatuse andmisel.

...