Maksuteabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

5.2.4. Varjatud kasumieraldiste maksustamine

Lisaks dividendidele tehakse aktsionäridele või osanikele sageli mitmesuguseid väljamakseid kasumist või muid soodustusi dividende ametlikult välja kuulutamata. Selliseid soodustusi ja varjatud kasumi jaotamist (nt siirdehinnad) maksustatakse sarnaselt dividendidega, kui väljamakse majanduslik sisu on pigem dividend kui mõni muu väljamakse.

Kui residendist juriidilise isiku ja temaga seotud isiku vahel tehtava tehingu väärtus erineb omavahel mitteseotud isikute sarnaste tehingu...