Maksuteabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

7.3.3.10. Välistöötlemine

Välistöötlemise protseduur võimaldab liidu kaupa liidu tolliterritooriumilt ajutise töötlemise eesmärgil eksportida ja töötlemisel saadud tooteid täielikult või osalise imporditollimaksust vabastamisega lubada vabasse ringlusse.

Välistöötlemise luba

Väistöötlemise luba saab taotleda liidu isik, kui on võimalik kindlaks teha, et asendustooted on saadud ajutiselt eksporditud kauba töötlemisel ja kui loa andmine välistöötle...