Maksuteabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

6.1.1. Välistöötajate maksustamine Eestis

Pärast Eesti liitumist Euroopa Liiduga kehtivad Eestis Euroopa Liidu asutamislepingust tulenevad tööjõu vaba liikumise põhimõtted. Selle tulemusena on Eesti töötajate töötamine teistes liikmesriikides suurenenud. Paratamatult tekib küsimus, kus riigis ja mis ulatuses tuleb nende töötajate töötasusid maksustada.
Äriühingud on suhteid välistöötajatega mitut moodi reguleerinud. Levinuim on töölepinguline suhe, kuid kontsernide puhul on tavaline, et töötajate saatmise teise kontserni kuuluv...