Maksuteabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

9.3.9. Topeltmaksustamise kaebuse lahendamine

Alates 15.11.2019 sätestab maksukorralduse seaduse peatükk 141 topeltmaksustamise kaebuste lahendamiste korra.

Nimetatud peatükk sätestab tulu või kapitali topeltmaksustamist kõrvaldavate maksulepingute alusel tekkinud liikmesriikide vaheliste vaidluste lahendamise korra ja kaebuse esitanud isiku ning maksuhalduri õigused ja kohustused.

Kaebuse esitamise õigus on liikmesriigi...