Maksuteabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

5.3.7. Töötajate transport tööle ja koju

Üldjuhul maksustatakse tööandja kulutused töötajate tööle ja koju sõidutamiseks kui erisoodustus ehk tasuda tuleb tulu- ja sotsiaalmaks.
TuMS-i § 48 lg 51 sätestab aga erandid, mil tööandja kulutusi töötajate sõidutamiseks elu- ja töökoha vahel erisoodustuseks ei peeta.

Juhud, mil maksuvabastust saab rakendada