Maksuteabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

7.3.4. Tollivõlg

Tollivõlg on isiku kohustus tasuda kaubalt importimisel või eksportimisel tasumisele kuuluv impordi- või eksporditollimaksu summa. Imporditollimaksud võivad olla lisaks tollimaksule muud sama mõjuga maksud (nt dumpinguvastane tollimaks) ja ühise põllumajanduspoliitika raames sätestatud impordimaksud. Siseriiklike õigusaktide alusel võib tollivõlale tekkimisel kaasneda lisaks käibemaksu ja aktsiiside tasumise kohustus.

Kauba sisseveol tekib tollivõlg, kui kaup, millelt tu­leb ta...