Maksuteabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

7.3.3. Tolliprotseduurid

Tollitoimingute tegemiseks peab kõigil isikutel olema registreerimis- ja identifitseerimisnumber EORI (ingl. Economic Operators Registration and Idenification). EORI numbrit saab kasutada kõikjal ELis ja selle väljastab asukohariigi tolliasutus. Kui ettevõtjal on käibemaksunumber mitmes riigis seotakse need olemasoleva EORI numbriga. Suulise tollideklaratsiooni esitamisel ja isikult, kes esitab tollideklaratsioone üksnes aeg-ajalt, EORI numbrit ei nõuta.