Maksuteabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

6.2.1. Sotsiaalmaksuarvestus põhikohaga töötaja eest

Sotsiaalmaksuseaduse § 2 lõigetes 2 ja 3 on sätestatud sotsiaalmaksu arvestamise põhimõtted põhikohaga töötaja eest. See tähendab, et iga töötaja (kindlustatava) kohta on kehtestatud iga kuu eest makstav minimaalne sotsiaalmaksukohustus. Arvestatud sotsiaalmaksu kohta täidab maksumaksja tulu- ja sotsiaalmaksu maksu­deklaratsiooni (vormi TSD lisa 1 või 2). Sotsiaalmaksu arvestatakse tööandja kehtestatud töökorralduse reeglites fikseeritud töötasu sissenõutavaks muutmise aja alus...