Maksuteabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

7.3.3.9. Seestöötlemine

Seestöötlemine võimaldab liiduvälist kaupa töödelda ilma, et tekiks kauba sisseveol maksude tasumise kohustus. Seestöötlemisel ei rakendata kaubanduspoliitilisi meetmeid (nt koguselised piirangud), kohalduvad üksnes kauba sisseveoga seotud meetmed.

Seestöötlemise luba taotletakse kauba importimisel tekkiva tollimaksu tasumise kohustuse edasi lükkamiseks. Üksnes käibemaksu tasumise kohustuse edasilükkamiseks võib seestöötlemise loa asemel taotled...