Maksuteabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

6.6. Riigilõiv

Riigilõiv ei ole olemuselt maks, vaid selle eesmärk on, et huvitatud isik hüvitab riigi tehtava toimingu kulutused. Kui lõiv muutub riigi tegelike kulutustega võrreldes ebaproportsionaalselt suureks, võib öelda, et tegemist on varjatud maksustamisega. Lõivustatud toimingud, riigilõivu arvestamise ja tasumise korra alused, riigilõivu määrad ja kontroll riigilõivu võtmise üle on reguleeritud riigilõivuseadusega.