Maksuteabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

7.1.6.1. Ostja hoolsuskohustus

Sisendkäibemaksu mahaarvamisel peab maksukohustuslane järgima teatud hoolsusnõudeid. Hoolsusnõuded on seotud heas usus käitumise ning äris nõutava ja tavapärase hoolsusega tegutsemisega. Hoolsusnõuded erinevad tehingu eriliikides ning seega tuleb korrektselt järgida asjaomases valdkonnas kohaldatavatest seadustest või konkreetses tegevusvaldkonnas tava­pärastest tingimustest tulenevaid hoolsusnõudeid.

Kui maksumaksja on tegutsenud heas usus ja näidanud üles äris nõutavat ning tavapä...