Maksuteabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

5.5.1. Nõudest loobumise maksustamine

Äritegevuses juhtub sageli, et nõuded ei laeku: ostjad ei tasu arveid, võlgnikud ei täida kohustusi. Lootusetute nõuete lõpmatuseni raamatupidamises ülal hoidmine ei ole otstarbekas ja moonutab äriühingu finantstulemusi. Seetõttu kantakse lootusetud nõuded tavaliselt bilansist välja ja loobutakse nende sissenõudmisest.

Lisaks finantskahjule võib nõudest loobumisega teatud juhtudel kaasneda täiendav kulu tulumaksu näol. Nimelt võib nõudest loobumine kuuluda tulumaksuga maksustamisele...