Maksuteabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

9.2. Mitteresidendi maksustamine tulumaksuseaduse alusel

Mitteresidendi Eestis maksustatava tulu lõplik loetelu on sätestatud tulumaksuseaduse (TuMS) §-s 29 ning talle tehtavatelt väljamaksetelt tulumaksu kinnipidamise tingimused ja määrad §-des 41 ja 43. Järelikult peab Eestis registreeritud äriühing arvestama, et välismaa äripartneriga (kes võib olla ka emaettevõte) tehingute tegemisel tuleb teatud liiki tasudelt Eestis tulumaks kinni pidada ning see maksu- ja tolliametile üle kanda. Kui väljamakseid tehakse mitteresidendile, kes on sellise ...