Maksuteabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

7.1.2.2. Mittemaksustatavad tehingud

Käibemaksuseaduse (KMS) § 4 lg 2 on loetud tehingud, mida ei peeta käibemaksustamisel käibeks. Selliste tehingute puhul asja üleandmisel maksukohustust ei teki, kuid sisendkäibemaksu mahaarvamise õigus üleantud varade soetamisel säilib (vt KMS § 29 lg 1).

KMS-i § 4 lg 2 kohaselt ei teki käivet...