Maksuteabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

9.1. Maksustamise alused

Peatükis käsitleme maksustamise erisusi olukorras, kus välisfirmad saavad tulu Eestis toi­mu­vast äritegevusest. Tavaliselt on Eesti ettevõttel kohustus mitte­residendile makstavalt tasult tulumaks kinni pidada, kuid kehtivad ka erandid, kus mitteresident on kohustatud iseseisvalt Eestis tulumaksu arvestama ja tasuma. Samuti käsitleme põgusalt asjaolusid, millega peab arvestama välisriigist tulu saav Eesti ettevõte.

Kõigepealt vaatleme, mille alusel toimub ühe või tei­se riigi resid...