Maksuteabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

4.2.3. Maksusaladus

Maksumenetluses kehtib harilikult keeld andmeid avaldada (vrd haldusmenetluses üldiselt kehtiv põ­himõt­e, mille kohaselt on haldusmenetlus avalik). Maksusaladus on igasugune maksumaksjat käsitlev tea­ve, sh äri- ja pangasaladus, mis 1) mak­suhal­du­ri ametnikele ja teistele teenistujatele tööko­hus­tus­te täit­mi­sel on teatavaks saanud ning 2) mida nad seadu­se kohaselt ei tohi avaldada ka pärast tee­nis­tussuh­te lõp­pe­mist. Seaduses on määratud aga ka juhud, mil teabe avaldamine on lubatud.