Maksuteabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

5.7. Maksudeklaratsioonid

Residendist juriidiline isik on kohustatud esitama mak­su- ja tolliameti mak­su­dek­la­rat­sioo­ni vormil TSD mak­sus­ta­mispe­rioo­dil, s.o kalendrikuul antud erisoodustuste ja muude tehtud tulumaksuga mak­sus­ta­ta­va­te väljamaksete kohta. TSD deklaratsiooni esitamise tähtaeg on maksustamisperioodile järg­ne­va kalendrikuu 10. kuupäev.

Alates 1. juunist 2019 ei ole käibemaksukohustuslasest äriühingul kohustust esitada maksudeklaratsioone TSD, kui äriühingul ei ole olnud väl...