Maksuteabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

9.3.7. Kinnisvaratulu ja kapitali juurdekasvu maksustamine

Kinnisvarast saadud tulu maksustatakse selles riigis, kus kinnisvara asub. Kinnisvara määratlemisel lähtutakse tähendusest, mis sel on lepinguosalise riigi seaduste alusel, kus vara tegelikult asub. Igal juhul hõlmab see aga kinnisvara päraldisi, põllumajanduses ja metsanduses kasutatavaid seadmeid ning eluskarja, maaomandit käsitleva üldise seadusega sätestatud õigusi, ehitisi, optsioone ja sarnaseid kinnisvaraga seotud õigusi; kinnisvara kasutamisõigusi ja õigusi muutuvatele või püsivatele ...