Maksuteabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad
Tutvustus

7.1.8.4. Käibemaksusoodustused välisesindustele, diplomaatidele, rahvusvahelistele organisatsioonidele, ELi institutsioonidele ja välisriigi relvajõududele

Maksusoodustused kauba impordil ja käibemaksu tagastamise põhimõtted on sätestatud KMS­-i § 39 käibemaksudirektiivi artikli 151 alusel. Paljudel juhtudel on võimalik käibemaksu tagastuse asemel rakendada siseriiklikule tehingule 0% maksumäära KMS § 15 alusel (vt selle kohta ptk 7.1.11). See kohaldub näiteks tehingutele, mida tehakse liidu institutsiooniga, ühises kaitsetegevuses osaleva NATO relvajõudude ja nendega kaasas oleva tsiviilikoosseisu või rahvusvahelise sõjalise...