Maksuteabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

5.3.2. Isikliku sõiduauto töösõitudeks kasutamise kulude hüvitamine

Tulumaksuseaduse (TuMS) § 13 lg 3 p 2 alusel ei maksustata tulumaksuga füüsilisele isikule makstud hüvitist tema kasutatava sõiduauto kasutamise eest tööülesannete täitmiseks.

  • Maksuvabastus laieneb TuMS-i § 31 lg 1 p 8 alusel ka mitteresidendile.
  • Hüvitise maksmiseks maksuvabalt peab tööandja järgima seaduses sätestatud piirmäärasid.