Maksuteabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

7.4. Intrastati aruanne

Intrastat (Intra EC Trade Statistics) on andmete kogumise süsteem Euroopa Liidu riikide omavahelise kaubanduse kohta. Eestis kogub ja töötleb Intrastati andmeid statistikaamet.

Intrastati aruande esitamise kord

Intrastati aruande peavad esitama ettevõtted, kes on registreeritud Eestis käibemaksukohustuslaseks ning kelle kauba saabumine Euroopa Liidust või lähetamine Euroopa Liitu ületas aruandeaastaks kehtestatud statisti...