Maksuteabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

6.2.3. Euroopa Nõukogu sotsiaalkindlustuse määrused

Euroopa Liiduga ühinemise ja tööjõuturu avanemise järel on märkimisväärselt hoogustunud nii Eesti kodanike liikumine teistesse liikmesriikidesse kui ka teiste liikmesriikide töötajate liikumine Eestisse töötamise eesmärgil. Seetõttu on kerkinud ka maksustamise küsimused, eelkõige kus ja mis riigi seaduse alusel tuleb tasuda sotsiaalmaksu ja millele tuleks tugineda maksukohuste tekkimise riigi määramisel.

Euroopa Liiduga ühinemisel hakkas kehtima