Maksuteabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

7.1.1.1. Ettevõtluse mõiste käibemaksuseaduses

Käibemaksukohustuslasena registreerimisel peab isik re­gist­ree­ri­mi­seks tõen­da­ma, et ta tegeleb ettevõtlusega või alustab et­tevõt­lust.
 Kui isiku ettevõtlusega tegelemine või et­tevõt­lu­se alus­ta­mi­ne ei ole piisavalt tõendatud, on mak­suhal­du­ril õigus nõuda isikult lisatõendeid või koguda neid oma algatusel.
 Maksuhaldur otsustab registreerimise viie tööpäe­va jooksul pärast nõutud tõendite saa­mist.


Maksuhaldur jätab isiku re­gist­ree­ri­ma­ta, kui isik ei t...