Maksuteabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

4.5.1. Dokumentide kättetoimetamine

Dokumentide, sh kutsete, teadete, haldusaktide jms, kättetoimetamisel on kindlad reeglid, mida kindlasti järgida. Dokumendi kättetoimetaja teadlikkus, mida, millal ja miks teha on väga tähtis. Näiteks, mida teha, kui dokumendi vastuvõtmisest keeldutakse või kodus on vaid 10-aastane pereliige? Kas postiteenust kasutades saata dokument lihtkirjaga või tähtsaadetisena ja millal loetakse dokument kättetoimetatuks? Kuidas käituda, kui menetlusosalise aadress ei ole teada?