Maksuteabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

5.2.1. Dividend

TuMS-i järgi peetakse dividendiks välja­makset, mis tehakse

  • juriidilise isiku pädeva organi otsuse alusel jaotamisele kuuluvast puhaskasumist või
  • eelmiste majandusaastate jaotamata kasumist ning
  • mille väljamaksmise alus on dividendi saaja osalus juriidilises isikus (aktsiate või osade oma...