Maksuteabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad
Tutvustus

7.1.8.3. Avalikul enampakkumisel müüdud kasutatud kauba, originaalkunstiteose, kollektsiooni- ja antiikeseme müügi maksustamise erikord

KMS § 42 sätestab erandi eelmises allpeatükis kä­sit­le­tud erikorda (vt 7.1.8.2. “Kasutatud kauba ja kuns­titeo­se maksustamise erikord”). Kui kasutatud kaup, originaalkunstiteos, kollektsiooni- või antiikese müüak­se avalikul enampakkumisel, on enampak­ku­mi­se korraldaja käibe maksustatav väärtus kauba müü­gihin­na ja komitendile makstava hinna vahe, mida on vähendatud selles sisalduva käibemaksu võrra.

Sealjuures on kauba müügihind summa, mille ostja on tasunud enampakkumis...