Maksuteabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

3.2. Äriühingu registreerimine

Aktsiaseltsi või osaühingu asutamiseks sõlmivad asutajad asutamislepingu, ühe asutaja puhul võetakse vastu asutamisotsus. Asutamisleping või -otsus peab olema notariaalselt tõestatud ning selle lisana kinnitatakse ka äriühingu põhikiri.

Akt­siaselt­si või osaühin­gu ärire­gist­ris­se kand­mi­seks esi­tab ju­ha­tus aval­du­se, mil­les näi­da­tak­se aktsiaseltsi puhul ÄS §-s 251 ja osaühin­gu puhul ÄS §-s 145 ni­me­ta­tud andmed, sel­le­le kirjutavad a...