Maksuteabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

7.3.3.6. Ajutine ladustamine vabatsoonis

Kauba võib tolliterritooriumile toimetamise järel lisaks ajutisele ladustamisele tollilaos ladustada ka vabatsoonis. Vabatsooni paigutatud kaubad kuuluvad tollijärelevalve alla.

Vabatsoon on EL-i tolliterritooriumi osa või tolliterritooriumi rajatis, mis on ülejäänud tolliterritooriumist eraldatud piirdega ning nõuetekohaste sisse- ja väljapääsudega.  Reegleid järgides on vabatsoonis võimalik kaupu teatud ulatuses töödelda. ...