Maksuteabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

7.3.3.5. Ajutine ladustamine tollilaos

Kauba ladustamist tollilaos rakendatakse, kui vajatakse lisaaega, et täita kauba impordiga seotud nõuded, sest tolliladustamisel ei kehti tähtajalisi piiranguid. Tolliladustatud kaup kuulub tollijärelevalve alla.

Tolliladu

Tolliladu on laopidaja valduses olev tolli aktsepteeritud territoorium, ehitis, ruum, statsionaarne mahuti või punkrilaev, kus on tagatud tollijärelevalve all oleva kaub...