Logistika teabevara

3. Logistika ülevaade

Avaliku ja ärisektori arengut iseloomustavad tänapäe­val­­ suured muutused ja kiire areng. Majandustegevuses tu­­leb arvestada kahe olulise mõjuriga: üleilmastumise (globali­see­ru­mi­­se) ja tehnoloogia kiire arenguga. Ette­­võtte pikaajalise edukuse saavutamiseks tuleb toot­mi­ne ja turustamine siduda klientide vajaduste komp­ro­­missitu rahuldamisega ning logistikal on selles järjest olulisem roll.

Tarbijad soovivad kaupu ja teenuseid saada võimal...