Logistika teabevara

5. Ladustamine

Karli Lambot

Ladustamine on logistika funktsionaalne valdkond, kus on tarvis päris palju ressursse. Laohoone, inventari, tehnika, personali ja ladustatava kauba all võib olla kinni küllalt suur summa raha. Ettevõtetele on laopidamine tihti kõige kapitalimahukam valdkond. Lao töö ja materjalivoogude tõhus juhtimine suurendab ettevõtte kasumlikkust ja väärtust.

  • Ladudes käsitsetakse ja hoi...