Lepingute käsiraamat

7.1.6. Võlgniku teavitamine

Nõude loovutamisel tuleb eristada uue võlausaldaja ja võlgniku nõude loovutamise kehtivust. Nõude loovutamine uuele võlausaldajale kehtib, kui ta on saanud nõude omanikuks. Kuigi nõude loovutamine uuele võla­usaldajale võib kehtida, ei tähenda see automaatselt, et nõude loovutamine kehtib ka võlgniku kohta.

Võlgniku nõue on loovutatud, kui senine võlausaldaja teatab võlgnikule, et ta on nõude loovutanud uuele võlausaldajale või uus võlausaldaja e...