Lepingute käsiraamat

4.6. Võlaõigusseaduse § 97 rakendamise eeldused

Õiguskirjanduses on rõhutatud põhimõtet, et seadusega tagatud võimalus muuta lepingut uute asjaolude ilmnemisel on eeskätt kantud õigluse ideest ja lepingulise stabiilsuse tagamisest. See kujutab endast lepingulise õigluse idee ja lepingu siduvuse printsiibi tasakaalustamist. Samuti on rõhutatud, et lepingu muutmise võimalust kohustuste tasakaalu olulise muutumise korral saab vaadelda kui lepinguliste kohustuste rekonstrueerimise võimaldamist hea usu põhimõtte abil. See on juba Rooma õigusest...