Lepingute käsiraamat

8.4. Võla sissenõudmine

Eraõigussuhtest tuleneva võla sissenõudmiseks on võlausaldajal võimalik ise võlg sisse nõuda või pöörduda inkassoteenuse osutaja poole.

Täitemenetluse alustamise avaldusega kohtutäituri­ poole pöördumiseks on võlausaldajal vaja ­täite­dokumenti.

Kõige tavalisemad ja levinumad täitedokumendid on kohtuotsus ja -määrus, mis on jõustunud või mida tuleb viivitamata täita. Levinud täitedokument on ka rahalise nõude notariaalselt tõestatud kokkule...