Lepingute käsiraamat

10.6.8.8. Viivis ja leppetrahv

Tambet Laasik

Viivis

Eesti õiguse järgi on pooltel õigus leppida kokku viivisemääras, mida rakendatakse, kui võlgnik ei ole suutnud täita oma rahalist kohustust õigel ajal. Kui pooled ei ole viivisemääras kokku leppinud, rakendub võlaõigusseaduse (VÕS) §-s 94 sätestatud seadusjärgne viivisemäär. Ehkki pooled on viivisemäära kokkuleppimisel vabad, allub viivisemäär kohtulikule kontrollile ja poolel on õigus V...