Lepingute käsiraamat

7.5.7.1. Vastutuskindlustus

Häli Jürimäe

Vastutuskindlustus on kahjukindlustuse üks liik, mille täpne mõiste on sätestatud võlaõigusseaduse (VÕS) §-s 510. Vastutuskindlustusele kohaldub VÕS-i kindlustuslepingute üldine regulatsioon ja kahjukindlustuse regulatsioon VÕS-i §-de 510–525 erisustega.

Vastutuskindlustus jaguneb omakorda vabatahtlikuks ja kohustuslikuks. Kohustuslik vastutuskindlustus tuleb sõlmida seaduses ettenähtud juhtudel, näiteks liikluskindlustus, ka on vastutuskindlustuse nõutav tea...