Lepingute käsiraamat

10.6.8. Vastutus ja õiguskaitsevahendid lepingu rikkumise korral

Tambet Laasik

FIDIC-i (pr Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils) tüüptingimustes on sätestatud laialdane õiguskaitsevahendite süsteem, mis kattub osaliselt võlaõigusseaduse (VÕS) korraga. Siiski ei saa VÕS-i FIDIC-i üldtingimuste korral automaatselt rakendada, vaid pooled peavad rakendatava õiguse FIDIC-i punkti 1.4 kohaselt pakkumuse lisas eraldi kokku leppima. Kui pooled kohaldatavat õigust mingil põhjusel kindlaks ei...